Áruvásárlási szerződés

Fizetési feltételek:

1. Megrendelő a megrendelt áru szerződésben feltüntetett 30 % előlegét, készpénzzel vagy átutalással, megrendeléskor megfizeti eladónak.

2. A vételár 60 %-át Megrendelő a megrendelt termékek kiszállítása előtt, konyhagépekkel együttes rendelés esetén, azok megérkezése után 8 napon belül köteles megfizetni eladónak. A konyhagépeket eladó a megrendelőlapon rögzített szállítási időpontot megelőző 3 héttel korábbi időpontra rendeli meg. Amennyiben Megrendelő nem teljesíti határidőben fizetési kötelezettségeit, úgy eladó a szerződéstől külön felszólítás nélkül elállhat, és a már addig befizetett összeget a saját költségei levonása után köteles visszafizetni, melyben a ráfordított munkaidejét és más üzleti veszteségeit kizárólag ő jogosult megállapítani.

3. A vételár fennmaradó 10 %-át Megrendelő a megrendelt bútorok kiszállítását és beszerelését követő 8 napon belül köteles megfizetni eladónak. Megrendelő tudomásul veszi, hogy csak a teljes vételár kifizetése és annak igazolása után veheti birtokba a megrendelt árut.

4. Megrendelő hibájából adódó késedelmes szállítás esetén eladó jogosult a teljes vételárat kiszámlázni Megrendelőnek, melyet Megrendelő a megrendelőlapon rögzített szállítási időpont után 8 napon belül köteles megfizetni eladónak, ha az igényt tart rá, valamint eladó napi 5 ezer Ft tárolási költséget jogosult kiszámlázni, melyet Megrendelő a megrendelt termékek kiszállítása és beszerelése előtt köteles megfizetni eladónak.

Szállítási feltételek:

1. Megrendelő az általa megjelölt szállítási dátum előtt legalább 6 héttel köteles biztosítani, hogy eladó a szerelendő bútor helyszínén felmérést végezzen. Ennek feltételei az aljzatbeton és a vakolt falak megléte. Ennek tolódása esetén a megjelölt szállítási dátum is automatikusan tolódik.

2. A megrendelésben feltüntetett szállítási határidő tájékoztató jellegű. Eladó nem vállal felelősséget az önhibáján kívüli esetleges késedelmes szállításból eredő kárért. A késedelmes szállításról eladó a megrendelőlapon rögzített szállítási időpont előtt legalább 3 munkanappal köteles tájékoztatni Megrendelőt.

3. Megrendelő köteles az általa kért időpontra biztosítani a szereléshez szükséges feltételeket, mind a beltérben (festés, burkolás, installációs rajz szerinti kiállások áthelyezése, stb.), mind a bejutáshoz szükséges kültérben (szilárd, balesetveszély mentes terepen történő megközelíthetőség egészen a lakótérig, emelet esetén lift rendelkezésre állása, stb.) egyaránt. Amennyiben Megrendelő ennek nem tesz eleget, úgy köteles megfizetni eladó ebből eredő kiszállási költségeit, mely telephelytől telephelyig óránként 10 ezer Ft + üzemanyagköltség.

4. Megrendelő hibájából adódó késedelmes teljesítés esetén eladó a módosított szállítási dátumhoz nem köteles magát tartania, onnantól számítva 6 hét áll rendelkezésére a megrendelt munka elvégzésre.

5. Megrendelő megrendeléskor köteles tájékoztatni eladót a szerelési helyszín esetleg különleges adottságairól, pl. emeletre pakolás (külön díj ellenében), fal- és mennyezetfűtés, stb.

Egyéb feltételek:

1. Ha a szállítási helyszín Magyarországon kívüli külföldi célország, abban az esetben eladó csak és kizárólag a vételár teljes megfizetése után köteles a megrendelt termékeket kiszállítani és beszerelni.

2. Amennyiben Megrendelő a megrendelt áru szállításáról maga gondoskodik, úgy az áru minőségi és mennyiségi átvétele az áru átadásakor, eladó raktárában történik. A helytelen szállításból adódó károkért eladó felelősséget nem vállal. Ha az összeszerelést nem eladó szakemberei végzik, akkor a helytelen összeszerelésből adódó károkért eladó felelősséget nem vállal.

3. A bútorok garanciális időtartama 12 hónap. Az egyéb jótállási jogokat és kötelezettségeket a 117/1991.(X.10.) kormányrendelet szabályozza.

4. A szerződő felek az esetleges jogvitájuk eldöntésére a Győri Városi Bíróság illetékességét kötik ki.